مسجد سلیمان شهری که ..... بود

مسجدسلیمان شهری که بود!

عکس قدیمی استادیوم شرکت نفت مسجدسلیمان(شهید بهنام محمدی)

[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 12:11 ] [ علی زمانپور ]

[ ]

مسجد جامع مسجدسلیمان درمنطقه نمره یک

[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 11:57 ] [ علی زمانپور ]

[ ]

عکسی قدیمی از اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه درمنطقه کوی نفت خیز مسجدسلیمان

[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:28 ] [ علی زمانپور ]

[ ]

کارگران مشغول درحین اجرای خط لوله نفت

[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:12 ] [ علی زمانپور ]

[ ]طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]
، عکس عاشقانه جدید